logo

Projekt 010

cena: 93 900,00 zł netto

Altana prostokątna z grillowędzarnią, domek narzędziowy, sauna + jacuzzi
Cena altany:
93 900 zł netto
115 497 zł brutto
Cena nie zawiera sauny

Styl: pełne rzeźbienie
Materiał: drewno sosnowe
Dach: boazeria pióro - wpust, papa, gont bitumiczny

Cena Grillowędzarni:
16 780 zł netto
20 639,40 zł brutto

Cena mebli:
4 000 zł netto
4 920 zł brutto