logo

Projekt 010

cena: 91 300,00 zł netto

Cena altany:
91 300 zł netto
112 299 zł brutto
Cena nie zawiera sauny

Styl: pełne rzeźbienie
Materiał: drewno sosnowe
Dach: boazeria pióro - wpust, papa, gont bitumiczny

Cena Grillowędzarni:
18 800 zł netto
23 124 zł brutto

Cena mebli:
4 000 zł netto
4 920 zł brutto